Hívjon minket: +36 70 308 0787

Ingyenes szállítás 150 000 Ft fölött*

Általános szerződési feltételek

Előszó:

Ez az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Red-Rel Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által a www.arnyekbolt.hu weboldalon nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (A Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Jelen ÁSZF kiköti, hogy a Webáruházban rendelést csak 18 éven felüliek adhatnak le, így azt is, hogy az Ügyfelek, akikkel ezen szerződés köttetik, csak 18 éven felüliek lehetnek.

Az eladó adatai:
A termékek magyarországi értékesítője a Red-Rel Kft., mint a www.arnyekbolt.hu online áruház üzemeltetője.

Székhelye: 1165 Budapest, Légcsavar utca 5.

Cégjegyzékszám: 01-09-337312

Nyilvántartásba vevő szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Levelezési cím: Red-Rel Kft. Budapest 1165, Légcsavar utca 5.

Adószám: 11845166-2-42

 

 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
  1.1. Jelen ÁSZF a www.arnyekbolt.huweboldalon működő (továbbiakban: Weboldal) internetes áruház (továbbiakban: Webáruház) használatának szabályait határozza meg. Az alábbiak nem vonatkoznak a Weboldalon keresztül elért más weboldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv”) valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014 Kormányrendelet (továbbiakban: „Korm. Rendelet”) szabályozza.

1.2. Jelen ÁSZF minden olyan adás-vételre és szolgáltatás-igénybevételre kiterjed, melyet az Ügyfél a Webáruházban kezdeményez.

1.3. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.4. A Webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.5. A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet egyebek mellett tájékoztatja a rendelés rögzítéséről. A szállítás ideje raktárkészlettől függően változhat.

1.6. Ügyfél kifejezetten nyilatkozik, hogy a szerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeket megismerte és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ügyfél erre hivatkozással kifejezetten nyilatkozik arról, hogy lemond jelen Általános Szerződési Feltételek megtámadásának jogáról.

1.7. Ügyfélszolgálat: [email protected]

 1. REGISZTRÁCIÓ, ADATOK VÉDELME
  2.1. Az Ügyfél a Webáruházban vásárolhat regisztráció útján, vagy anélkül. Regisztráció során az Ügyfélnek szükséges megadnia a Számlázási adatait, a Szállítási adatait, egy valós és használatban lévő e-mail címet, valós telefonszámát, valamint egy jelszót. Amennyiben az Ügyfél úgy dönt, hogy regisztráció nélkül kívánja igénybe venni a Webáruház szolgáltatásait, nem szükséges a felhasználónév és a jelszó megadása (mivel az e-mail cím szükséges a rendelés visszaigazolásához így az minden esetben kötelezően megadandó adat).

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.3. Az Ügyfélnek, a visszaélések elkerülése végett ajánlatos magasabb biztonsági fokozatú jelszót megadnia regisztrációkor és azt titokban tartani. A Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy illetékteleneknek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

2.4. Az Ügyfél által hibásan rögzített, vagy időközben megváltozott adatok módosítására az Ügyfélnek lehetősége van bejelentkezés után a saját fiókja alatt az adatok módosítása funkció használatával. Folyamatban lévő rendelés esetén az Ügyfél a rosszul megadott szállítási adatait bármikor módosíthatja, melyet az Ügyfélszolgálaton jelezhet.

2.5. Az Ügyfél bármikor dönthet a regisztrációja törléséről és kérheti fiókja törlését az [email protected] címen.

3. MEGRENDELÉS FELADÁSA
3.1. Az Ügyfél a Webáruházban történő böngészése során a megvásárolni kívánt termékeket egy virtuális kosárban gyűjti. A termékek a kosárba tehetők a termékek adatlapján, valamint a termék-gyűjtőoldalakon fellelhető „Kosárba” gombokra való kattintással.

3.2. A termék kosárba kerülése után egy üzenet figyelmezteti az Ügyfelet, hogy a kívánt termék a kosárba került és folytathatja a vásárlást. A vásárolni kívánt termékek, illetve azok mennyiségének módosítása az Ügyfél kosarába lépése után történhet meg. A kosár menüpont „Megrendelés” nevű gombjára történő kattintással az Ügyfél a Felhasználói adatok menüponthoz ér. Ezen az oldalon a már regisztrált Ügyfél beléphet saját fiókjába, az új Ügyfél létrehozhatja saját fiókját regisztrációval, illetve ha az Ügyfél regisztráció nélkül kíván rendelni, az ehhez szükséges információkat kell megadja az oldalon. A „Következő” gombra való kattintással, az Ügyfél kiválaszthatja a fizetés és szállítás módját, illetve módosíthatja a számlázási és szállítási címet. A „Következő” gombra kattintást követően megjelenő végső összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés leadása előtt rendelése adatait. Az összegző oldalakról a „Vissza” linkre kattintást követően az Ügyfél ismét igényeinek megfelelően módosíthatja Kosara tartalmát, illetve egyéb adatait. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a „Véglegesítés” oldalon található „-Megrendelés” linkre kattintást követően kerül sor. A Szolgáltató az Ügyfél megrendelésének megérkezését követően az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) haladéktalanul visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg az Ügyfél részére, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

A rendszer által automatikusan kiküldött visszaigazoló email csupán a rendelési igény rögzítésének visszaigazolására szolgál, nem minősül a megrendelés elfogadásának.

A termék átvétele esetén létrejön a szerződés, melynek létrejöttét a Red-Rel Kft. által kibocsátott számla igazolja. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján az így létrejövő szerződés üzlethelyiségen kívül kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül.

Amennyiben a webshopon technikai hiba következtében hibás adatok jelennek meg a termékek műszaki paramétereinél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után haladéktalanul tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

3.3. Az Ügyfél a termékek jellemzőiről, lényeges tulajdonságairól a termékek adatlapjaiból tájékozódhat. A konkrét árucikk oldala tartalmazza a termék részletes specifikációit, valamint szállítási idejét.

3.4. A termék vételára mindig a kiválasztott árucikk mellett feltüntetett összeg, amely, ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termék vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.5. A Weboldalról rendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére is hibás ár kerül ki a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott, vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0”, vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától. A szolgáltató által meghirdetett akcióban szereplő termékek a készlet erejéig állnak rendelkezésre, amennyiben az akciós készlet elfogy további mennyiségek beszerezhetősége akciós áron nem garantált. Ez esetben a Szolgáltató értesíti az Ügyfelet, és a nem teljesíthető rendeléseket töröljük.

3.6. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.7 Az Ügyfél a megrendelés leadásával kifejezetten elismeri, hogy megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után!

3,8 A webshopban a minimális rendelési érték bruttó 4000 forint. Amennyiben a vásárlás összege nem éri el ezt az összeget, kiegészítjük azt erre az értékre!

 1. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI MÓDOK

4.1. Szállítási feltételek

4.1.1. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen szállítja futárszolgálattal (szállítmányozó cég igénybevételével), ha az adott megrendelés bruttó vételára eléri a Weboldalon mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeghatárt. Kivételt képeznek ez alól a napellenzők, melyek a méret-, valamint az értékhatár túllépése miatt, egyedi szállítási díjjal (19 990 Ft) kerülnek kiszállításra. A díjmentes szállítást biztosító összeghatárt el nem érő megrendelések esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli, a fuvardíj a számlán külön feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több külön megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben az Ügyfél a második megrendelés leadásakor jelzi, és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, de a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód.

A megrendelt termékek logisztikai központunkban személyesen is átvehetők, előzetes visszajelzést követően. A megrendelés után e-mailben értesítést küldünk az átvétellel kapcsolatosan.

4.1.2. A Szolgáltató a szállítási díj módosításának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási költségét nem befolyásolja.
4.1.3. Nagyméretű, illetve 40 kg-ot meghaladó súlyú háztartási gépek (pl. mosógép, szárítógép, mosogatógép, hűtőszekrény, fagyasztóláda- és szekrény, tűzhely, illetve nagyméretű televíziók) kiszállítása értékhatártól függetlenül minden esetben külön díjszabás szerint kerül elszámolásra.
4.1.4. Meghatározott, konkrét órára történő szállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.
4.1.5. Kérjük a csomagot kézbesítéskor, átvétel előtt szíveskedjék megvizsgálni és esetlegesen a termékeken vagy a csomagoláson észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni! Jegyzőkönyv hiányában a terméket sem kicserélni, sem pótolni nem áll módunkban. A csomag tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tudunk elfogadni, ha a hiány vagy sérülés ténye a futár jelenlétében rögzítésre kerül.

4.1.6. A csomag átvételekor a csomag átadója kérheti az átvevő személyazonosságának igazolását.

4.1.7. A házhozszállítás csak Magyarország területén található címre lehetséges. Külföldi címre történő rendeléseket sajnos nem áll módunkban teljesíteni.

4.1.8. Díjmentes szállítás: 150.000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenesen kiszállítjuk a csomagját. Ez alól kivételt képeznek a Napellenző kategóriában található termékek, melyek a méret-, valamint az értékhatár túllépése miatt, egyedi kiszállítási díjjal (24 990 Ft) kerülnek kiszállításra.

4.1.9 Szállítási díjak:

 1. termékcsoport – alkatrészek, darabáruk, kisebb csomagok – 2 540 Ft
 2. termékcsoport – szálanyagok, motorok, nagyobb alkatrészek – 2 990 Ft
 3. termékcsoport – beltéri árnyékolók – 2 990 Ft
 4. termékcsoport – keretes szúnyoghálók, szalagfüggönyök – 4 990 Ft
 5. termékcsoport – szúnyogháló ajtók, nagy méretű termékek – 8 990 Ft
 6. termékcsoport – napellenzők – 24 990 Ft

Személyes átvétel: 0 Ft

Házhozszállítás GLS, vagy CS Sprint futárszolgálattal: Termékenként meghatározott módon

Házhozszállítás, csomagpontba történő kézbesítés Magyar Postával: A Magyar Posta által szállított csomagok hetente egyszer kerülnek feladásra, így hosszabb szállítási időre kell számítani, valamint bruttó 3000 Ft csomagfeladási díj terheli őket.

4.2. Fizetési módok

4.2.1 Banki átutalás
A bankszámlaszám melyre a megrendelést követően az utalást meg kell indítania:

Red-Rel Kft.

Erste Bank

11600006-00000001-97639980

Banki átutalás esetén, kérjük a megjegyzés rovatba szíveskedjék beírni a megrendelés számot, melyet a visszaigazoló email tartalmaz. Amennyiben banki átutalással fizet, rendszerünk a kiválasztott terméket foglalásba helyezi, a terméket az átutalt vételár bankszámlánkra beérkezésének megerősítése után szállítjuk ki. A vásárlásról szóló számlát a csomaggal együtt kapja meg, a csomag tartalmaként. Ha rendszerünk nem kap az utalásról megerősítést 5 napon belül, akkor emlékeztető e-mailt küldünk. Ha további 3 napon belül sem érkezik megerősítés, akkor a rendelést töröljük és eltávolítjuk rendszerünkből.

4.2.2 Fizetés utánvéttel
Amennyiben az utánvéttel való fizetést választja, a megrendelt terméket a rendelés során megadott címre kiszállítjuk, és a rendelés ellenértékét a futárnak kell átadnia. Az utánvétes fizetésnek 990 Ft-os felára van. Bruttó 80 000 Ft rendelési érték felett, egyedi méretre gyártott termékek esetén, 50% gyártási előleg kerül kiszámlázásra, mely e-mailben kerül kiküldésre Díjbekérő formájában.

4.2.3 Fizetés bankkártyával

Amennyiben bankkártyával fizeti megrendelését, ki kell választania annak típusát. A következő kártyatípusokat fogadjuk el: VISA, VISA Electron, Maestro és MasterCard.

Ezen felül a következő adatokat kell megadja: bankkártya száma, lejárati dátuma és a biztonsági (CVC) kódja a bankkártya hátoldaláról. Bankkártyás fizetés esetén a kártyát kibocsájtó bankjánál érdeklődje meg előre, hogy engedélyezi-e az online tranzakciókat. Alapesetben engedélyezni szokták, de vannak kivételek, amikor a bankkártya tulajdonosnak kell kérvényeznie bankjánál ennek lehetőségét.
Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

Bankkártyás fizetésével elfogadja, hogy a Red-Rel Kft. (Budapest 1165, Légcsavar utca 5.) által a arnyekbolt.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek Stripe -nak, mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

4.2.4. Személyes átvétel esetén webáruházas átvevőpontunkon készpénzzel tud fizetni, bankkártyával, vagy banki átutalással már előre fizetett megrendelések vehetők át személyesen.

 

 1. TERMÉKEK ÁTVÉTELE
  5.1. Bankkártyával vagy átutalással történő előrefizetés esetén a termék átvételekor az átadó kérheti az átvevő személyazonosságának igazolását.

5.2. Visszáru szállítási feltételei megtalálhatóak az egyes esetek leírásaiban. (szavatosság, jótállás, elállás)

5.3 Amennyiben a vevőnek visszagyűjtési igénye van a megrendelt készülék kiszállításakor, azt a megrendeléskor előre szíveskedjen jelezni az ügyfélszolgálatunknak. Régi készüléke utólagos elszállítására nincs mód.

 

 1. KEDVEZMÉNYEK ÉS KUPONOS AKCIÓK
  6.1. A Szolgáltató kedvezményeket és kuponos vásárlást is biztosíthat, melyek aktuális feltételeit az oldalon feltünteti.

 

 1. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS
  7.1. Kellékszavatosság

7.1.1. Milyen esetben élhet Ügyfél a kellékszavatossági jogával?
Ügyfél az arnyekbolt.hu hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
7.1.2. Milyen jogok illetik meg Ügyfelet kellékszavatossági igénye alapján?
Ügyfél – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
7.1.3. Milyen határidőben érvényesítheti Ügyfél kellékszavatossági igényét?
Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
7.1.4. Kivel szemben érvényesítheti Ügyfél kellékszavatossági igényét?
Ügyfél a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
7.1.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ügyfél igazolja, hogy a terméket a arnyekbolt.hu-tól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ügyfél köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

7.2. Termékszavatosság

7.2.1 Milyen esetben élhet Ügyfél a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ügyfél – választása szerint – a kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
7.2.2 Milyen jogok illetik meg Ügyfelet termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
7.2.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
7.2.4. Milyen határidőben érvényesítheti Ügyfél termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
7.2.5 Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Ügyfél kell bizonyítania.
7.2.6. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

7.2.7. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, viszont a jótállásból fakadó jogok az 7.3.1. és a 7.3.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik az Ügyfelet.
7.2.8. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesíthet.

7.3. Jótállás

7.3.1. Kötelező jótállás
A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. sz. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
A jótállás időtartama a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.
Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartamot ír elő.
7.3.2. Önkéntes jótállás
A Szolgáltató egyes termékekre a Weboldalon szereplő terméktájékoztatók alapján egyedi idejű jótállást (garanciát) vállal, mely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. A Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen szereplő adatok útján közli.
7.3.3. Az Ügyfél kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Az Ügyfélnek a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.
7.3.4. A jótállás időtartama alatt a Szolgáltató a jótállási jegyben biztosítottaknak megfelelően az Ügyfél választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét, vagy kijavítását, kivéve, ha a kijavítás, vagy csere nem lehetséges, vagy a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a kijavítás, vagy a csere nem lehetséges, vagy azt a Szolgáltató nem vállalta, az Ügyfél a szerződéstől elállhat, ha mindezt a jótállási jegyben vállaltak lehetővé teszik. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
7.3.5. Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
7.3.6. A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibákra, melyek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása a Szolgáltatót terheli. A jótállás az Ügyfél törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti.
7.3.7. Az ügyfél jótállási, szavatossági igényét a Szolgáltatói adatok között feltüntetett e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval. A szavatossági vagy jótállási igény érvényesítése kapcsán a hibás termék Ügyféltől történő visszaszállítása a Szolgáltató feladata és költsége. Jótállással és szavatossággal kapcsolatos kérdés esetén, kérjük, keresse ügyfélszolgáltunkat.

 1. ELÁLLÁS JOGA
  8.1. Ügyfél 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ügyfél jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ügyfél vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha Ügyfél elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Red-Rel Kft. Budapest 1165, Légcsavar utca 5., vagy az [email protected] címre. Ebből a célból felhasználhatja a honlapunkon található elállási nyilatkozatot, melyet az oldal alján az “Elállási nyilatkozat” linken talál. Amennyiben nem kívánja az elállási nyilatkozatot kitölteni, kérjük a rendelés beazonosításához és az ügyintézéshez szükséges adatokat emailben küldje meg elállási nyilatkozatával együtt az [email protected] email címre. Ha az Ügyfél emellett dönt, az elállás megérkezését elektronikus levélben haladéktalanul visszaigazoljuk részére. Ügyfél határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha a szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.

8.2. Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ügyfél eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ügyfél az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) Amennyiben több tételt rendelt az Ügyfél és csak egyik terméktől áll el, abban az esetben csak a visszaküldött termék vételára kerül visszatérítésre a szállítási költség nem. Amennyiben a vásárolt termék garanciális javításra a szolgáltató költségén visszaküldésre került, de a termék hibátlan vagy javítható és a vásárló a garanciális folyamat közben a vásárlástól eláll, akkor a termék eredeti szállítási költsége nem kerül visszatérítésre, mivel a termék visszaküldésének költségét a garanciális ügyintézés során a szolgáltató állta, elállás esetén pedig a vásárlót terheli.

8.3. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy az Ügyfél nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ügyfél köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A termék utánvétellel nem küldhető vissza a Szolgáltató részére, utánvételt a Szolgáltató nem teljesít.

8.4. Elállás esetén a visszaküldött csomagokat az Ügyfél minden esetben a Szolgáltatónak köteles visszaküldeni a következő címre: Red-Rel Kft., Budapest 1165, Légcsavar utca 5.

8.5. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének minden költségét az Ügyfél viseli. Elállás esetén a Red-Rel Kft.- követelheti az Ügyféltől az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését, illetve a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költséget. Ügyfél kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

8.6. Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát:
8.6.1. amennyiben az Ügyfél nem természetes személy
8.6.2. olyan termék értékesítése esetén, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (személyre szabott termék), vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.
Ennek értelmében az egyedi méretre gyártott termékektől, ami a vásárló meghatározása alapján készült el, nem lehet elállni!
8.6.3. hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányára vonatkozó szerződés esetén, ha a csomagolást az Ügyfél felbontotta, valamint
8.6.4. Egészségügyi termékek (pl.: borotva, epillátor) ha a csomagolást az Ügyfél felbontotta, valamint:
8.6.5. a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

 

 1. SZERZŐI JOGOK
  9.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll.
 2. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
  10.1 Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

10.2 A békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettség alapján a termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:​

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: [email protected]
Központi telefonszám: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186

Békéltető testületek elérhetőségei

10.3 Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

10.4 Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

 1. EGYEBEK
  11.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket az Ügyfél előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Általános Szerződési Feltételeket.

 

Ingyenes kiszállítás

150 000 Ft fölött*

Előzetes felmérés

Igény esetén

Garancia

Szakszerű beszerelés esetén

100% Biztonságos fizetés

Online vagy készpénzben