Shopping Cart

Hívjon minket: +36 20 261 2929

Ingyenes szállítás 100 000 Ft fölött

Adatvédelmi nyilatkozat

 1. Az adatkezelő neve:Soul Home & Living Kft. (mint Szolgálató)

 

 1. Az adatkezelő székhelye és levelezési címe:1165 Budapest, Légcsavar utca 5.

 

 1. E-mail cím: [email protected]

 

 1. Az adatkezelés megnevezése:Az adatkezelésre a www.arnyekbolt.huweboldalon található internetes tartalmak látogatása során az Érintett (Felhasználó) önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján, a regisztrált Felhasználók, illetve az oldalt regisztráció nélkül használó Felhasználók esetében kerül sor.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

 

 1. A kezelt adatok köre:

6.1. A Felhasználó által kötelezően megadott adatok:

Vezetéknév

Keresztnév

Telefonszám

Email cím

Számlázási cím

Szállítási cím

6.2 A Felhasználó által önkéntes tevékenységének következtében a weboldalon megjelenő adatok:

 1. Termékértékelések
  2. Árucikkek adatlapjain tett vélemények

6.3 A www.arnyekbolt.hu weboldalon való vásárlás időpontja és a vásárlások során használt IP cím kerül automatikusan naplózásra.

 1. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a www.arnyekbolt.hu weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében kezeli.

 

7.1. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása és a vásárlás biztosítása.

7.2. A felhasználó által a rendeléshez és kiszállításhoz kötelezően megadandó adatok célja a felhasználó által leadott rendelésének teljesítéséhez szükséges adatok biztosítása.

7.3. A felhasználó önkéntes tevékenysége következtében a termékek profiloldalin megjelenő adatok esetében a cél az egyes termékekről és szolgáltatásokról a visszajelzések gyűjtése a belső internetes közösség (vásárlók) számára.

7.4. A arnyekbolt.hu használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása, felhasználása kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) illetve statisztikai célokra tárolja.

Az anonim látogatóazonosító, mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az Érintettet (Felhasználót), azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internetbeállítások pontban). Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldások esetében) a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni.

Külső szerverek is segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

 1. Az adatkezelés időtartama:

8.1. A felhasználó által bármilyen célból kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó regisztrált tagja a webáruháznak, illetve amíg a vonatkozó jogszabályok az esetleges vásárlással kapcsolatban kötelezővé teszik az adatok tárolását.

8.2. A felhasználó által a rendeléshez és kiszállításhoz kötelezően megadandó adatok: amíg a vonatkozó jogszabályok kötelezővé teszik az adatok tárolását.

8.3. A felhasználó önkéntes tevékenység kapcsán megjelenő adatok esetében, amíg a felhasználó döntése alapján azokat a webáruházban a termékek profiloldalain megjeleníti, illetve amíg a felhasználó regisztrált tagja a webáruháznak.

8.4. A arnyekbolt.hu látogatása során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok, amíg a felhasználó regisztrált tagja a közösségnek.

 1. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

9.1. Az adatokat a Soul Home & Living Kft és a szolgálgató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

9.2. A szolgáltatás fenntartása, üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Cég név Cím Tevékenység
GLS General Logistics Systems Hungary Kft.   2351 Alsónémedi, Európa u. 2.  futárszolgálati tevékenység
RedRel Kft. 1165 Budapest, Légcsavar utca 5.  személyes átvételi pont
ShopRenter.hu Kft.  4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.  tárhely szolgáltatás, webáruház     üzemeltetés
ikszplusz kft. 1145 Budapest, Mexikói út 50. fszt.3 könyvelő

 

 1. Egyéb adathasználat

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, azonban jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, adatszolgáltatásra.

Személyre szabott reklámok: A Felhasználók érdeklődési körének megfelelően a szolgáltató személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a honlap látogatása során letöltött oldalakon, amelyek egyben számára hasznosabb, érdekesebb információkkal szolgálnak. A 8. 4. pontban található adatokat a szolgáltató felhasználhatja arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok jelenjenek meg. A hirdetési csíkok kiosztása gép által történik.
A Soul Home & Living Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációkor megadott adatok alapján a Érintettnek (Felhasználónak) célzott (perszonalizált) reklám leveleket küldjön. Az ilyen célú adatok felhasználását az Érintett (Felhasználó) leiratkozással megtilthatja.

 

 1. A személyes adatok törlése:

Az Érintett (Felhasználó) profilját az [email protected] címre küldött levelével töröltetheti, a törlésről visszaigazolást kap.

 1. Adatbiztonsági intézkedések:

A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: [email protected]
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége:

A Soul Home & Living Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztató a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatót.

 1. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az Érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az [email protected] címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az Érintett.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek:

16.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat.

Levelezés cím: 1165 Budapest, Légcsavar u. 5.

Ügyfélszolgálat: [email protected]

16.2. Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.)

További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse a szolgálató munkatársát a [email protected] e-mail címen.

 

 

Ingyenes kiszállítás

100 000 Ft fölött

Előzetes felmérés

Igény esetén

Garancia

Szakszerű beszerelés esetén

100% Biztonságos fizetés

Online vagy készpénzben

-15%

ROLETTA, SÁVROLÓ
TERMÉKEKRE

NOVEMBER 26. - DECEMBER 13. KÖZÖTT WEBSHOPUNKON.